Zastosowanie systemów agroleśnych w krajach Unii Europejskiej

  • Tomasz Rokicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Magdalena Golonko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Aleksandra Perkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: agroleśnictwo, systemy agroleśne, Unia Europejska

Abstrakt

Celem głównym badań była ocena stopnia występowania systemów agroleśnych (rolno-leśnych)w krajach Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono koncentrację tego rodzaju upraw w krajach UE oraz określono czynniki powiązane z powierzchnia i udziałem systemów agroleśnych. Źródłem materiałów były bazy danych z EUROSTAT oraz LUCAS. Okres badań dotyczył 2015 roku Koncentracja systemów rolno-leśnych występowała w południowej Europie, a szczególnie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Grecji. W ramach danego kraju występowało duże zróżnicowanie regionalne. Największy udział systemów agroleśnych w użytkach rolnych stwierdzono na Cyprze, w Portugalii, Grecji i Bułgarii, zaś najmniejszy w Czechach, Danii i w Niemczech. Przy zastawieniu obszarów agroleśnych do terytorium kraju kolejność państw była inna. Stwierdzono bardzo silną, istotną, dodatnią zależność powierzchni systemów agroleśnych z powierzchnią kraju, powierzchnią UR oraz wartością dodaną brutto rolnictwa. Wystąpienie tych prawidłowości wynika z dużego wpływu skali danego państwa i prowadzonej w nim działalności rolniczej na stosowanie systemów rolno-leśnych. Nie stwierdzono związku poziomu intensywności produkcji rolniczej ze stosowaniem systemów agroleśnych. Przyczyn stosowania systemów rolno-leśnych należy szukać w tradycji i kulturze występującej w danych krajach, a nawet regionach.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2018-07-02
Jak cytować
Rokicki, T., Golonko, M., & Perkowska, A. (2018). Zastosowanie systemów agroleśnych w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, (18(33) 2). Pobrano z https://js.wne.sggw.pl/index.php/prs/article/view/483