Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
tel.(22) 5934103, 5934102, fax. 5934101
e-mail: problemy_rs@sggw.pl
http://prs.wne.sggw.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Janusz Majewski
zastępca redaktora naczelnego
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tel. (48 22) 59 34 103

Wsparcie techniczne

Janusz Majewski
Tel. (48 22) 59 34 103