Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach

  • Bartłomiej Bajan Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Aldona Mrówczyńska-Kamińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: przepływy międzygałęziowe, agrobiznes, Chiny, przemysł spożywczy, rolnictwo

Abstrakt

Celem artykułu było ocena przepływów międzygałęziowych w agrobiznesie w Chinach w latach 2000-2014. Przebadano wielkość i strukturę oraz udział wyników produkcyjnych i dochodowych agrobiznesu w tworzeniu gospodarki chińskiej, określono kierunki przepływów międzygałęziowych oraz strukturę zaopatrzenia materiałowego w agrobiznesie Państwa Środka. Obliczenia zostały wykonane na podstawie tabel przepływów międzygałęziowych stworzonych w ramach projektu World Input-Output Database (WIOD). Główną zastosowaną metodą badawczą była analiza nakładów i wyników. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w latach 2000-2014 wartość produkcji globalnej całego sektora rolno-żywnościowego w Chinach wzrosła ponad 7,5-krotnie przede wszystkim za sprawą wzrostu w przemyśle spożywczym. Głównym źródłem przepływów materiałowych do rolnictwa jest sfera zaopatrzenia, z kolei do przemysłu spożywczego samo rolnictwo. Ponadto badanie wykazało, że chiński agrobiznes cechuje między innymi niska importochłonność.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2018-07-02
Jak cytować
Bajan, B., & Mrówczyńska-Kamińska, A. (2018). Przepływy międzygałęziowe w sektorze rolno żywnościowym w Chinach. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, (18(33) 2). Pobrano z https://js.wne.sggw.pl/index.php/prs/article/view/461