Sectoral employment diversification in rural areas across Polish subregions

  • Nina Drejerska Department of European Policy and Marketing, Faculty of Economic Sciences Warsaw University of Life Sciences – SGGW https://orcid.org/0000-0001-7591-8121
  • Mariola Chrzanowska Department of Econometrics and Statistics, Faculty of Applied Informatics and Mathematics Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Słowa kluczowe: zatrudnienie, obszary wiejskie, przestrzenna autokorelacja, NUTS3

Abstrakt

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo są nadal ważnymi sektorami zatrudnienia aczkolwiek sytuacja w tym zakresie jest w Polsce zróżnicowana w poszczególnych podregionach. Celem opracowania jest identyfikacja sektorowej struktury zatrudnienia według podregionów (NUTS3). Dane uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego posłużyły do sprawdzenia istnienia autokorelacji przestrzennej opisanej statystykami Morana. Uzyskane rezultaty pozwoliły na identyfikację klastra subregionów w południowo-wschodniej części kraju, gdzie zatrudnienie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie jest ważną częścią rynku pracy na obszarach przeważająco wiejskich.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Opublikowane
2017-12-29