Wasilewski, Mirosław, i Joanna Żurakowska. „THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 256-267. Udostępniono sierpień 8, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3488.