Strzelecka, Agnieszka, i Danuta Zawadzka. „Factors Determining the Tendency of rural households in Central Pomerania to Save – PILOT study Results”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 180-190. Udostępniono sierpień 7, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3482.