Stańczak-Strumiłło, Kamila. „Instytucjonalne Wykluczenie Emerytalne W wąskim ujęciu Jako Rodzaj Wykluczenia Finansowego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 168-179. Udostępniono sierpień 11, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3481.