Mikołajczyk, Katarzyna. „Zmienność Struktury wydatków Publicznych: Analiza porównawcza Dla krajów Europy środkowo-Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 134-145. Udostępniono sierpień 8, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3478.