Łach, Katarzyna. „Efekt Dźwigni Finansowej a Struktura źródeł Finansowania przedsiębiorstw W Polsce W Latach 2005-2018”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 82-94. Udostępniono sierpień 11, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3474.