Cyburt, Agnieszka, i Agnieszka Gałecka. „Rola nadwyżki Operacyjnej W Budowaniu stabilności Finansowej I potencjału Inwestycyjnego Jednostek samorządu Terytorialnego ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 17-32. Udostępniono sierpień 7, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3469.