Barczyk, Ryszard. „Podstawy Teoretyczne Stabilizacyjnej Roli narzędzi Fiskalnych W Gospodarce Rynkowej ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 7-16. Udostępniono sierpień 8, 2020. https://pefim.sggw.pl/article/view/3468.