Wasilewski, M., i J. Żurakowska. „THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 256-67, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.21.