Strzelecka, A., i D. Zawadzka. „Factors Determining the Tendency of rural households in Central Pomerania to Save – PILOT study Results”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 180-9, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.15.