Stańczak-Strumiłło, K. „Instytucjonalne Wykluczenie Emerytalne W wąskim ujęciu Jako Rodzaj Wykluczenia Finansowego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 168-79, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.14.