Milewska, A. „ENTITIES PERFORMING SELF-GOVERNMENT PUBLIC TASKS - SPECIFICITY OF ACTING AND FUNDING”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 146-55, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.12.