Mikołajczyk, K. „Zmienność Struktury wydatków Publicznych: Analiza porównawcza Dla krajów Europy środkowo-Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 134-45, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.11.