Mielus, P. „IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 123-3, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.10.