Malinowska-Misiąg, E. „DIVERSE ASPECTS OF LOCAL FISCAL CAPACITY – CASE STUDY OF POLAND”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 113-22, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.9.