Łach, K. „Efekt Dźwigni Finansowej a Struktura źródeł Finansowania przedsiębiorstw W Polsce W Latach 2005-2018”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 82-94, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.7.