Lepczyński, B., i E. Gostomski. „Metodyczne I Rynkowe Aspekty Ratingu listów Zastawnych – doświadczenia Z Rynku Niemieckiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 68-81, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.6.