Koleśnik, J. „Strategiczne Wyzwania W Zakresie Pomiaru I zarządzania Ryzykiem Utraty Reputacji W Bankach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 45-56, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.4.