Kata, R. „Zadłużenie rolników W Polsce W Aspekcie Przemian Strukturalnych I Koniunktury W Rolnictwie ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 33-44, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.3.