Barczyk, R. „Podstawy Teoretyczne Stabilizacyjnej Roli narzędzi Fiskalnych W Gospodarce Rynkowej ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72), czerwiec 2020, s. 7-16, doi:10.22630/PEFIM.2020.23.72.1.