[1]
K. Mikołajczyk, „Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej”, PEFIM, nr 23(72), s. 134-145, cze. 2020.