[1]
R. Kata, „Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie ”, PEFIM, nr 23(72), s. 33-44, cze. 2020.