Wasilewski, M. i Żurakowska, J. (2020) „THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 256-267. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.21.