Trębska, P. (2020) „FOOD SELF-SUPPLY IN NEW CONSUMER TRENDS”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 237-246. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.19.