Strzelecka, A. i Zawadzka, D. (2020) „Factors determining the tendency of rural households in Central Pomerania to save – PILOT study results”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 180-190. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.15.