Stańczak-Strumiłło, K. (2020) „Instytucjonalne wykluczenie emerytalne w wąskim ujęciu jako rodzaj wykluczenia finansowego w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 168-179. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.14.