Mikołajczyk, K. (2020) „Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 134-145. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.11.