Mielus, P. (2020) „IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 123-133. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.10.