Łach, K. (2020) „Efekt dźwigni finansowej a struktura źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2018”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 82-94. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.7.