Lepczyński, B. i Gostomski, E. (2020) „Metodyczne i rynkowe aspekty ratingu listów zastawnych – doświadczenia z rynku niemieckiego”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 68-81. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.6.