Koleśnik, J. (2020) „Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 45-56. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.4.