Kata, R. (2020) „Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 33-44. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.3.