Barczyk, R. (2020) „Podstawy teoretyczne stabilizacyjnej roli narzędzi fiskalnych w gospodarce rynkowej ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 7-16. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.1.