Wasilewski, Mirosław, i Joanna Żurakowska. 2020. „THE STAGES OF FIRM LIFE CYCLE AND CAPITAL STRUCTURE RATIOS FOR COMPANIES OF INDUSTRY ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 256-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.21.