Szydłowski, Cezary. 2020. „AUDIT OF INCOME FROM LOCAL FEES IN SELECTED COMMUNES OF THE POMERANIAN PROVINCE IN POLAND”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 208-21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17.