Strzelecka, Agnieszka, i Danuta Zawadzka. 2020. „Factors Determining the Tendency of rural households in Central Pomerania to Save – PILOT study Results”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 180-90. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.15.