Stańczak-Strumiłło, Kamila. 2020. „Instytucjonalne Wykluczenie Emerytalne W wąskim ujęciu Jako Rodzaj Wykluczenia Finansowego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 168-79. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.14.