Mikołajczyk, Katarzyna. 2020. „Zmienność Struktury wydatków Publicznych: Analiza porównawcza Dla krajów Europy środkowo-Wschodniej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 134-45. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.11.