Mielus, Piotr. 2020. „IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 123-33. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.10.