Łach, Katarzyna. 2020. „Efekt Dźwigni Finansowej a Struktura źródeł Finansowania przedsiębiorstw W Polsce W Latach 2005-2018”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 82-94. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.7.