Lepczyński, Błażej, i Eugeniusz Gostomski. 2020. „Metodyczne I Rynkowe Aspekty Ratingu listów Zastawnych – doświadczenia Z Rynku Niemieckiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 68-81. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.6.