Koleśnik, Jan. 2020. „Strategiczne Wyzwania W Zakresie Pomiaru I zarządzania Ryzykiem Utraty Reputacji W Bankach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 45-56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.4.