Kata, Ryszard. 2020. „Zadłużenie rolników W Polsce W Aspekcie Przemian Strukturalnych I Koniunktury W Rolnictwie ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 33-44. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.3.