Barczyk, Ryszard. 2020. „Podstawy Teoretyczne Stabilizacyjnej Roli narzędzi Fiskalnych W Gospodarce Rynkowej ”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 23(72) (czerwiec), 7-16. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.1.