STAŃCZAK-STRUMIŁŁO, K. Instytucjonalne wykluczenie emerytalne w wąskim ujęciu jako rodzaj wykluczenia finansowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 168-179, 10 cze. 2020.