MIKOŁAJCZYK, K. Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 134-145, 10 cze. 2020.