MIELUS, P. IMPACT OF PANELISTS ON WIBOR RATES – HYBRID APPROACH. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, n. 23(72), p. 123-133, 10 cze. 2020.